Jaco van Rooyen – Beskerm jou passie reeks (deel 3)

Ons is die vrug van die gehoorsaamheid van die vorige generasies, ons is ook die saad van toekomstige generasies – hoe kan ons voortgaan om getroue diensknegte te wees van die genade boodskap van Christus?